Läkarmottagning. Hälsokontroller. Skönhetsvård.


Preperation handlar om precision.

Få tid samma dag

Cederborgskliniken erbjuder möten samma dag för sjukdomar som inte är tillräckligt allvarliga för att kräva behandling på akutmottagningen.

Prisvärda möten

Cederborgskliniken erbjuder snabba, prisvärda möten samma dag på vår bekväma läkarmottaganing mitt i centrum i Korsvägen. Vi tillhandahåller många tjänster inklusive recept- och läkemedelspåfyllningar för resenärer och patienter som inte kan nå sina primärvårdsläkare. Våra läkare är fast beslutna att ge omfattande vård till varje patient.

Kvalité

För att minimera väntetiden Startoch göra ditt besök så bekvämt som möjligt ber vi dig att ringa innan du kommer till mottagningen.


Boka läkartid online

Läkarbesök

Många sjukdomar som förhöjt blodtryck eller blodfetter, diabetes, prostatacancer, mag- och tarmsjukdommar går att förebygga om de upptäcks i ett tidigt skede. Detta med hjälp av olika blodprover och undersökningar. 


Hälsokontroller

Många sjukdomar som förhöjt blodtryck eller blodfetter, diabetes, prostatacancer, mag- och tarmsjukdommar går att förebygga om de upptäcks i ett tidigt skede. Detta med hjälp av olika blodprover och undersökningar.